Ehdot ja edellytykset - Helsinki Athletics Cheerleaders HAC ry

HAC YLEISET MAKSUEHDOT

Uusi lajin harrastaja voi käydä kokeilemassa lajia alkeisjoukkueessa kerran. Tämän jälkeen urheilija ilmoittautuu joukkueeseen myClubin kautta, perustaa tietonsa järjestelmään ja saa liittymis-, jäsen- ja kausimaksuista laskun.

Harraste- ja kilpajoukkueen urheilijat sitoutuvat joukkueeseen vastaanotettuaan paikan joukkueessa, ja heidät lisätään jäsenrekisteriin seuran toimesta.

Kauden lopussa urheilijan lopettamisesta pitää ilmoittaa sähköpostilla valmentajalle, joukkueenjohtajalle ja HAC:n toimistolle (toimisto(a)hac.fi). Mikäli urheilija ei ilmoita lopettamisesta, hän on velvollinen maksamaan seuran jäsenmaksun ja kausimaksun kokonaisuudessaan myös ensi kaudella.

Maksettuja maksuja ei palauteta tai hyvitetä, vaikka harrastaja lopettaisi kesken kauden.

Mikäli laskua ei makseta eräpäivään mennessä, urheilija menettää oikeutensa osallistua joukkueen harjoituksiin ja muuhun toimintaan, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu kokonaisuudessaan.
Poikkeavista maksujärjestelyistä on sovittava aina erikseen toimiston kanssa (toimisto(a)hac.fi).

Alaikäisen urheilijan huoltajat on velvoitettu huolehtimaan mahdollisista perintämaksuista.

Harjoitusten peruuntumisia ei korvata.

Tilapäisiä poissaoloja ei korvata. Mikäli poissaoloja tulee sairastumisen tai loukkaantumisen vuoksi pidempijaksoisesti yli kahden kuukauden ajan, kausimaksun osakorvaamisesta voidaan neuvotella erikseen toimiston kanssa (toimisto(a)hac.fi). Tämä edellyttää lääkärintodistusta. Suosittelemme kuitenkin, että urheilija loukkaantumisista toipumisenkin aikana osallistuu joukkueen toimintaan, tapahtumin ja treeneihin.

Oletuksena on, että urheilija osallistuu kaikkeen joukkueen toimintaan ja hän on sitoutunut koko kaudeksi. Mikäli urheilija ei voi osallistua joukkueen leireille tai kilpailumatkalle tulee tästä ilmoittaa valmentajille kirjallisesti heti kauden alussa tai viimeistään 2 kuukautta ennen tapahtumaa. Jyvitysosuudet joukkueen valmentajien ja jojojen osalta tulee maksettavaksi sekä kulut joita ei saada peruttua.

Lähtökohtaisesti kaikille joukkueen jäsenille varataan paikka leiriltä/kisoista riippumatta siitä onko urheilija kilpailevassa kokoonpanossa vai varaurheilijana. Mikäli harrastaja lopettaa kesken kauden laskutetaan loppukauden leirit/kilpailut normaalisti, ellei niihin osallistumista ole peruutettu kirjallisesti viimeistään 2 kuukautta ennen tapahtumaa. Tilatut tuotteet ja muut aiheutuneet kulut laskutetaan normaalisti, vaikka harrastaja lopettaisi kesken kauden.

Peruutuksen määräaika koskee ainoastaan kotimaassa pidettäviä leirejä ja kilpailuja. Kunkin joukkueen valmentajat päättävät kauden alussa kilpailuihin osallistumisesta, joista tiedotetaan joukkueen vanhempainillassa. Kilpailujen osallistujamaksut ja muut kilpailuihin liittyvät kulut (mm. osallistumis-, majoitus- ja matka- ja jyvityskulut, kisamusiikkikulut, meikit yms) ja leirimaksut eivät sisälly kausimaksuun. Kisa-asut omistaa pääsääntöisesti seura, huiskat ja kyltit omistaa pääsääntöisesti joukkue / seura.

Kesä- ja viikonloppuleirien (esim. Leijonaleiri), maksu voidaan palauttaa tai hyvittää lääkärintodistusta vastaan, jos harrastaja joutuu jättämään koko tapahtuman välistä. Joukkueen leirien kuluja joita ei voida perua sairaspoissaolon takia ei hyvitetä. Ilmoituksen poissaolosta pitää tulla ennen leiriä.

Seuran lähettämissä laskuissa maksuaika on normaalisti 14 vuorokautta laskun päiväyksestä. Mikäli laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, laskun käsittely siirtyy Visma Financial Solutions Oy:lle. Mikäli laskua ei ole maksettu 14 päivää laskun eräpäivän jälkeen, lähettää Visma Financial Solutions Oy maksukehotuksen, johon lisätään sekä viiden euron perintäkulu korkolain mukaisen viivästyskoron mukaisesti. Mikäli maksua ei ole saatu 17 päivää maksukehotuksen eräpäivän jälkeenkään, lähettää Visma Financial Solutions Oy maksuvaatimuksen, johon lisätään 14 euron perintäkulu. Mikäli saatavia ei ole maksettu maksukehotuksesta eikä maksuvaatimuksesta huolimatta, aloittaa Visma Financial Solutions Oy perinnän. Alaikäisen urheilijan huoltajat on velvoitettu huolehtimaan mahdollisista perintämaksuista. 

Mikäli haluat siirtää laskun eräpäivää tai maksaa laskun osissa, ole sähköpostitse yhteydessä seuramme toimistoon ennen alkuperäisen laskun erääntymistä. Eräpäivän siirtäminen tai osissa maksaminen sitouttavat alkuperäisen laskun maksamiseen kokonaisuudessaan.

Kaikki eräpäivän jälkeiset yhteydenotot suoraan Visma Financial Solutions Oy:lle (02 4808 8030, fsf.asiakaspalvelu@visma.com)

Mikäli Visma Financial Solutions Oy aloittaa perinnän, astuu voimaan harrastekielto. Näin ollen jos laskua ei makseta eräpäivään mennessä, urheilija menettää oikeutensa osallistua joukkueen harjoituksiin ja muuhun toimintaan, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu kokonaisuudessaan. Poikkeavista maksujärjestelyistä on sovittava aina erikseen toimiston kanssa (toimisto(a)hac.fi). Harrastekiellon astuessa voimaan, talous- ja hallintokoordinattori tiedottaa asiasta valmentajia ja täysi-ikäisiä harrastajia tai alaikäisen harrastajan huoltajaa sähköpostitse. Mikäli harrastaja saapuu harjoituksiin harrastekiellosta huolimatta, soittaa valmentaja huoltajalle. Mikäli yhteyttä ei saada, viimeisenä keinona on käännyttää harrastaja pois harjoituksista. Harrastekielto astuu voimaan heti kun ensimmäinen lasku on perinnässä.

Muista aina käyttää laskulla olevaa tilinumeroa ja viitenumeroa, jotta lasku kohdentuu oikein. Muista myös maksaa koko laskulla oleva summa kerralla ellet ole erikseen sopinut asiasta seuramme toimiston kanssa. Huomioithan, että laskulla oleva tilinumero ei ole sama kuin seuran virallinen tilinumero. Mikäli jäsen suorittaa liikasuoritusta, Visma Financial Solutions lähettää liikasuorituksesta kirjeen, jossa pyydetään ilmoittamaan kirjallisesti tilinumero liikasuorituksen palautusta varten. Liikasuorituksen palautuksesta Visma Financial Solutions vähentää 8,00€ käsittelykulun, joka on kulukorvaus tehdystä työstä, joka rahan palauttamisesta aiheutuu. Lähtökohtaisesti käsittelykulu vähennetään aina, mutta mikäli liikasuorituksen määrä on alle 16,00€, ei käsittelykulua vähennetä. Maksupalautuksista seura vähentää 8,00€ käsittelykulun.

Laskuihin lisätään 2 euron suuruinen palvelumaksu.